Dertig jaar in café "Cambrinus"
De wortels van de Sint­-Niklase Biljartacademie (SNBA) gaan terug tot 1923 als onderdeel van de ontspanningsgroep de "Vlaamse Kring" in café "Hemelrijk" aan de Grote Markt te Sint-­Niklaas.
De verkiezing tot voorzitter van de liberaal vrijzinnige E. De Wolf leidde tot de afscheuring van de biljartclub. Deze nam toen zijn intrek in café "Cambrinus" in de Stationsstraat. Wereldkampioen Eduard Horemans stemde ermee in dat de vereniging zijn naam droeg en zo was de eerste biljartacademie uit het Waasland geboren ; “Biljartacademie Horemans”
De aankoop van een matchbiljart en de aansluiting bij de Belgische Biljartbond in 1926 betekenden de start van deelname aan regionale en nationale competities. De belangrijkste gebeurtenis uit de vooroorlogse periode was ongetwijfeld de organisatie van het Belgisch kampioenschap "Pentatlon" in 1936, gewonnen door G.Van Belle. Onder leiding van industrieel G. Smet (erevoorzitter), de ondervoorzitters G. Van den Hende en Oscar Van Hove en bekend biljarter en bestuurslid Raymond Van Overloop beleefde de club een lange, onbezorgde bloeiperiode. Laatstgenoemde nam zelfs deel aan het Europees kampioenschap "Fantasie" in Marseille (1948) .

Zoektocht naar een lokaal
Eind 1953 ruilde de “Biljartacademie Horemans” de "Cambrinus" voor "Hotel de Flandres" als clublokaal. De Horemansclub beleefde in dat jaar een sportief hoogtepunt door zich voor het eerst tot Belgisch kampioen "Interclub Eredriebanden" te kronen. In de finale versloegen de spelers de Antwerpse biljartacademie, aangevoerd door wereldkampioen René Vingerhoedt. In de jaren zestig maakte de vereniging een moeilijke periode door, doch een reorganisatie en de opname van twee beloftevolle jongeren, Freddy Willockx en Roland D'Hondt,in het bestuur brachten weer vaart in de club. Een nieuwe verhuis, ditmaal naar café "Terminus" vond plaats in 1972. Op sportief vlak was het wederoptreden van Raymond Van Overloop een stimulans voor de leden. Met de toetreding van Roger Van Hoylandt, toen reeds excellentieklasse, beschikte de klub over de hoogst gekwalificeerde speler van het Waasland.
Bij de viering van het 50­-jarig bestaan pakte de club in januari 1973 uit met de inrichting van het Belgisch kampioenschap "Ereklasse 47/1 ". Een jaar later nam Raymond Van Overloop het initiatief om voor het eerst het nationaal driebandentornooi te organiseren.

Een fusie
Als gevolg van de geweldige opbloei van de biljartsport in Sint-­Niklaas midden de jaren 70 nam Jos Hofkens, als voorzitter van BK Stad Leuven, het voortouw om op de Grote Markt, boven de garage Torino, een grote biljartzaal te openen. De SNBA en BK Stad Leuven namen daar op I januari 1977 hun intrek, een zaal met drie kleine en drie matchbiljarttafels. Op 30 maart werd de vzw "Koninklijke Sint-­Niklase Biljartacademie Horemans" opgericht waarin beide clubs fusioneerden. Toch zou het nog tot het seizoen 1979­-80 duren vooraleer de twee verenigingen volledig samensmolten.
Het bestuur, geleid door Bernard Gijssens, werd uitgebreid met Raf Borremans en Frans Buys.
Kort daarna moest de fusieclub wegens onzekere huurtoestanden opnieuw verhuizen. Weer vonden zij onderdak in café "Terminus", ditmaal in de balzaal. Wegens perikelen met de uitbaters duurde dit verblijf slechts negen maanden. Het bestuur trok hieruit de nodige lessen en ging op zoek naar een lokaal om zelf uit te baten. De keuze viel op de feestzaal van "Hotel De Spiegel". Door uitgifte van een obligatielening kwamen de biljarttafels in het bezit van de vzw.
Op 18 oktober 1980 startte de exploitatie die leide tot een hoog ledental,waaronder het jonge talent Stany Buyle. In 1982 organiseerde de KSNBA het Belgisch kampioenschap "Pentatlon" met Raymond Ceulemans als winnaar en een mooie derde plaats voor Stany Buyle. Toen Bernard Gijssens in 1983 ontslag nam als voorzitter volgde Gaston Grossen hem op. Met hem en de sportleiders Frans Buys en Rudi De Boes zaten de juiste personen op de juiste plaats.

Eindelijk thuis
Om een eind te maken aan de huisvestingsproblemen verhuisde de club op initiatief van Raf Borremans op 21 december 1984 naar de eerste verdieping aan de Apostelstraat 7. Een geslaagd opzet voor vele jaren. Op het einde van het sportjaar 1989­-90 volgde Frans Buys Gaston Grossen als voorzitter op.Vanaf 1993 trad Pierre Cornelissen als voorzitter op de voorgrond. Hij was niet blind voor de tijdsproblemen en trok op zoek naar een locatie met meer aantrekkingskracht. Na lang onderhandelen met het stadsbestuur en een brouwerij besloot de biljartclub in 1996 om opnieuw te verhuizen. De"Witte Molen", een bouwvallig historisch pand van 1720, werd door maandenlange inzet van vele leden verbouwd tot een fraai clublokaal waar de biljartactiviteiten in 1997 konden starten. Daar hebben William De Witte als voorzitter en Wilfried Laureys als sportbestuurder de leiding in handen genomen. Vanaf 2004 werd de "Witte Molen" als thuisbasis van de KSNBA met drie kleine, drie grote caramboletafels en twee snookerbiljarts uitgebaat door Koen en Raymond Ceulemans.

Artikel van Etienne De Meester verschenen in SPORTREVUE n° 8 - juni  2004
een speciale uitgave van de stad Sint-Niklaas over de geschiedenis van Sint-Niklase sportverenigingen.


Vanaf 2005 nam Pierre Cornelissen terug het voorzitterschap in handen. Van dan af werden er 9 Nationale rankingtoernooien georganiseerd. 2013. Het bestuur werd herschikt. Pierre Cornelissen werd Ere-voorzitter. Tom De Ruyte werd de nieuwe president en met de hulp van Yvan De Ruyte, Wilfried Laureys, Robert Heerwegh en Franz Iliano werd een nieuw tijdperk ingeluid.
Door perikelen met de uitbater van "De Witte Molen" in 2017, drong zich een nieuwe verhuis op. Mede door de hulp van velen werd ditmaal terug een prachtig lokaal ingericht in de VIP-ruimte van het Puyenbeke stadion in Belsele. Ruimte genoeg voor 5 kleine en 3 match biljarts.

Mei 2021 in volle coronacrisis heeft de stad Sint Niklaas plannen om op de plaats van het Puyenbekestadion een nieuw stedelijk zwembad te bouwen. Daarom werden we verplicht te verhuizen. Na een lange zoektocht hebben we een plaats gevonden in de feestzaal van Café De Oude Zwaan in Belsele-dorp.Eigen uitbating van de bar wordt gestopt.
Helaas was er maar plaats voor 3 kleine en 3 match biljarts

Onze 8e verhuis sinds de jaren '70  zit er op. Nog 2 jaar voor de viering van ons 100-jarig bestaan

Hotel De Flandres 1953-1972
Lokaal Torino 1977-1979
Hotel De Spiegel 1980-1984
Zaal Terminus 1979-1980
Zaal Apostelplein 1984-1997
De Witte Molen 1997-2017
Geschiedenis
Puyenbeke stadion 2017-2021
Lokaal Terminus 1972-1977
Café De Oude Zwaan 2021
Helaas geen foto